Teklif Al
Analitik Çevre Analiz Laboratuvarı

Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor denilince ilk akla gelen hava sıcaklığıdır. Hava sıcaklığı termal konforun önemli bir göstergesi olsada tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Hava sıcaklığı her zaman diğer çevresel faktörler ve kişisel özelliklerle birlikte değerlendirilmelidir. Termal konforu etkileyen faktörleri hava sıcaklığı, hava hızı, nem, radyan ısı, yapılan aktivite, cinsiyet, fiziki durum, giyilen kıyafet vb şeklinde sıralayabiliriz. Termal konfor tüm bu etkenlerin ortak göstergesidir.

Termal Konfor Ölçümü Nedir? Nasıl Yapılır?

Termal konfor ölçümleri; özel problar (sıcaklık, nem, hava hızı vb ölçe bilen) ile donatılmış termal konfor ölçüm cihazlarıyla minimum bir saat olacak şekilde yapılan iş hijyeni ölçümleri arasındadır.

İş Hijyeni kapsamında termal konfor ölçümü, TS EN ISO 7730 ve TS EN 27243 standartlarına göre yapılır. Öncelikle TS EN ISO 7730 standardı kapsamında PMV- PPD değerlerine bakılır. Burada PMV ısıl çevrenin bir grup tarafından fizyolojik değerlendirilmesinin sayısal ifadesidir. PPD ise PMV değerinden hesaplanarak bulunan ortamda bulunan kişilerin yüzde kaçının bulunduğu ortamdan rahatsız olduğunu gösteren bir indekstir.

PMVAnlamYorum
+3Aşırı SıcakBunaltıcı ve tolere eilemez
+2SıcakÇok Sıcak
+1Hafif SıcakTolere edilebilir, Sıcak
0NötrKonforlu
-1Hafif SerinTolere edilebilir, Serin
-2SerinÇok Serin
-3SoğukTolere edilemez, Soğuk


Yapılan ölçüm sonunda PMV değeri +2’den küçük ise TS EN 27243 standartlarına göre (WBGT) ölçüm yapmaya gerek yoktur. PMV değeri +2’den büyük ise ölçümler TS EN 27243 standartlarına göre devam edilir.

TS EN 27243 standartlarına göre ölçüm yapılırken öncelikle ortamın homojen olup olmadığı değerlendirilir. Bunun için çalışanın ayak bileği, karın ve baş bölgesinden seri ölçümler alınır. Alınan ölçüm sonucunda fark % 5’ten küçük ve eşit ise ortam homojen olarak değerlendirilir Ortam homojen ise ölçümler sadece karın seviyesinden yapılırken ortamın heterojen olması durumunda çalışanın baş, karın ve ayak bileği seviyesinden ölçümler alınır.

  • Homojen ortamda WBGTkarın = WBGT’dir.
  • Heterojen ortamlarda yapılan ölçümlerde WBGT indeksinin ortalama değeri, aşağıda 3 ağırlıklı indeksin yer aldığı formül kullanılarak elde edilir.

WBGT =  (WBGT baş + (2xWBGT karın) + WBGT ayak bileği ) / 4

Aynı Gün Asbest Raporu & Akustik Proje Hizmeti

Asbest raporunuz aynı gün teslim edilsin... TÜRKAK Akreditasyonu, İSGÜM Yetkisi kapsamında hazırlanan raporunuz İstanbul'daki tüm belediyelerde geçerlidir. Akustik Projeleriniz için bilgi alın. Acil Talep: +90 533 596 1336

Teklif Alın