Teklif Al
Analitik Çevre Analiz Laboratuvarı

Sarf Malzeme

ISG, Emisyon ve Çevra Analizleri kapsamında yapılan tüm ölçümlere ait sarf malzemeleri temin edebilirsiniz.


FİLTRELER:

 • Cam Elyaf Filtre (Glass Fiber)
 • İş Hijyeni Kapsamında ortam ve kişisel toz örneklemesinde kullanılan, MDHS 14/3 ve MDHS 14/4 standartlarına uygun filtreler.
 • İş Hijyeni Kapsamında kişisel ve ortam solunabilir toz ölçümünde kullanılan, MDHS 14/3 ve MDHS 14/4 standartlarına uygun filtreler.
 • Emisyon Kapsamında, partikül madde tayininde kullanılan, EPA Metot 5, EPA Metot 17, TS ISO 9096 ve TS EN 13284-1 standartlarına uygun filtreler.


DEDEKTÖR TÜP


 • Karbondioksit
 • Oksijen
 • Ksilen
 • Nitrik Asit
 • Dietileter
 • Toluen
 • General Hidrokarbon
 • Sülfürik Asit
 • Amonyak
 • Folmaldehit
 • Benzen
 • Metanol
 • Kloroform
 • Hidrojen Sülfür
 • Ozon
 • Karbonmonoksit


SORBENT TÜP

İş hijyeni kapsamında kişisel maruziyet ve ortam havasında uçucu organik bileşiklerin (VOC) örneklenmesinde kullanılan, TS ISO 16200-1 standardına uygun sorbent tüp.

Baca Gazı Emisyon ölçümlerinde VOC örneklemesinde kullanılan, TS EN 13649 standardına uygun sorbent tüp.

Aynı Gün Asbest Raporu & Akustik Proje Hizmeti

Asbest raporunuz aynı gün teslim edilsin... TÜRKAK Akreditasyonu, İSGÜM Yetkisi kapsamında hazırlanan raporunuz İstanbul'daki tüm belediyelerde geçerlidir. Akustik Projeleriniz için bilgi alın. Acil Talep: +90 533 596 1336

Teklif Alın