A cleaner environment for a healthy generation

Daha temiz bir çevre, sağlıklı bir nesil için…

Kalite Politikalarımız
  • Yürürlükteki mevzuatlar ve TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde, ulusal/uluslararası standartlar & metotlar veya özel şartlarla belirtilen deney metotlarını kullanarak, Müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet vermek.
  • Müşteri memnuniyeti esas alınarak zamanında, hatasız ve profesyonel hizmet vermek.
  • Tüm Laboratuvar personeli, verdiği hizmetlerde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasından sorumlu olmak , gizliliğin sağlanması ile ilgili beyan vermek.
  • Müşteri memnuniyetini artırmak, deney hizmetleri müşteri ile üzerinde anlaşılan şartlara uymadığında, kalite sisteminde tanımlanan önlemleri almak.
  • Tüm personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek yıllık eğitim planını oluşturmak, ilgili eğitimlere katılımları sağlamak. Alınan eğitimlerle kalite politikasının ve ilgili dokümanlarının öğrenilmesi ve uygulanmasını sağlamak.
  • Kalite sistemi gereği yıllık hedefler belirlemek ve faaliyetlerimizi hedeflere uygun olarak yürütmek.
  • Kalite yönetiminin etkinliğini ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.
AÇEVA-Tanıtım Filmi