+90 535 046 9808

Sosyal Medyada Biz}

Sarf Malzeme

444

ISG, Emisyon ve Çevra Analizleri kapsamında yapılan tüm ölçümlere ait sarf malzemeleri temin edebilirsiniz.

FİLTRELER:

Cam Elyaf Filtre (Glass Fiber)

İş Hijyeni Kapsamında ortam ve kişisel toz örneklemesinde kullanılan, MDHS 14/3 ve MDHS 14/4 standartlarına uygun filtreler.

İş Hijyeni Kapsamında kişisel ve ortam solunabilir toz ölçümünde kullanılan, MDHS 14/3 ve MDHS 14/4 standartlarına uygun filtreler.

Emisyon Kapsamında, partikül madde tayininde kullanılan, EPA Metot 5, EPA Metot 17, TS ISO 9096 ve TS EN 13284-1 standartlarına uygun filtreler.

DEDEKTÖR TÜP

 • Karbondioksit
 • Oksijen
 • Ksilen
 • Nitrik Asit
 • Dietileter
 • Toluen
 • General Hidrokarbon
 • Sülfürik Asit
 • Amonyak
 • Folmaldehit
 • Benzen
 • Metanol
 • Kloroform
 • Hidrojen Sülfür
 • Ozon
 • Karbonmonoksit

SORBENT TÜP

İş hijyeni kapsamında kişisel maruziyet ve ortam havasında uçucu organik bileşiklerin (VOC) örneklenmesinde kullanılan, TS ISO 16200-1 standardına uygun sorbent tüp.

Baca Gazı Emisyon ölçümlerinde VOC örneklemesinde kullanılan, TS EN 13649 standardına uygun sorbent tüp.