+90 535 046 9808

Sosyal Medyada Biz}

Gıda Analizleri

ga

Ülkemizin geleceği, yetişen neslin sağlıklı olması ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapılmasının gerekliliği son dönemde oldukça önem kazanmıştır. Farklı amaçlarla kullanılan ve sayıları yüzlerle ifade edilen bu kimyasal ilaçların verimliliği artırmak ve aynı zamanda insan ve çevre sağlığını etkilemeden doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yasal otoritelerce izleme programları oluşturulmaktadır. Çok sayıda ve farklı kimyasal özelliklerdeki pestisitlerin düşük limitlerde belirlenebilmesi için onlarca analiz metodu geliştirilmiştir. Artan uluslararası ticaret ve yasal limitlerin izlenmesi yeni geliştirilenlerle birlikte sayıları her gecen gün artan pestisitlerin uygun maliyetle ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle tek bir analiz metodu ile mümkün olan en fazla sayıda pestisitin hassas olarak belirlenebilmesini olanaklı kılan, hızlı ve ekonomik analiz metotlarına büyük gereksinim vardır.
Rusya Federasyonu’na yapılan yaş sebze & meyve ihracatına yönelik Pestisit analizleri  başta olmak üzere Gıda analizleri konusunda çözüm sunmak üzere akredite laboratuvarımız faaliyetlerini sürdürmektedir.

Pestisit Analizi
Nitrat Analizi