+90 535 046 9808

Sosyal Medyada Biz}

Blog

Türkiye asbest rezervleri bakımından oldukça zengin olup sahip olduğu yaklaşık 29 646 000 ton rezerv ile asbest bakımından en zengin ilk 10 ülke içinde yer almaktadır. Sivas, Erzincan, Tokat (Turhal), Bursa (Orhangazi), Hatay ve Bitlis’te krizotil, Eskişehir (Mihalıccık)’de ise amfibol türü asbest yatakları bulunmaktadır.  Ülkemiz zengin rezervlere sahip olmasına karşın asbest madenciliğinde uzun yıllardan beri hiç bir gelişme sağlanamamış ve üretim tesisleri kurulmuş olsa da Türkiye’de asbest madenciliğinin pilot işletme seviyesini geçememiştir. 2000’li yıllarda dünyadaki

Yüksek derecede ısıya, aşınma ve paslanmaya karşı dayanıklıdır. Erime noktası 1200°C’nin üzerinde, asitlere ve bazlara karşı dirençli ve elektrik geçirgenliği çok azdır. Yüksek elastikiyet ve yüksek sertleşebilirlik özelliği taşır. Çimento ve benzeri malzemelerle karışım özelliğine sahiptir. Yatay eksenleri boyunca mukavemetleri (gerilme mukavemeti) çok fazladır, dikey eksenleri boyunca sayılamayacak kadar çok parçaya bölünebilirler. Bu özelliğinden dolayı çimentoyu çelik bir kafes gibi sararak üretilen malzemenin dayanımını arttırır. Isıyı ve elektriği az iletmesi, ateşte özelliklerinin değişmemesi ve mikroorganizmalara

2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un yayımlanması ile birlikte Ülkemizde kentsel dönüşüm projeleri hız kazanmış ve önümüzdeki 20 yılda yaklaşık 6 500 000 bağımsız birimin yıkılarak dönüştürülmesi gündeme gelmiştir. Bu yoğunluktaki yıkım faaliyetinde gerekli “asbest güvenliği tedbirlerinin alınamaması” durumunda önemli risklerle karşı karşıya gelinebileceği açıktır. Yıkım kaynaklı asbest maruziyeti, asbestli yapı malzemelerinin yıkım öncesinde usulüne uygun olarak sökülerek yıkım mahallinden uzaklaştırılmaması koşullarında gerçekleşmektedir. Asbestli malzeme içeren yapıların bu şekilde yıkılması

Asbest vücuda nasıl girer? Asbest solunulduğunda tehlikelidir. Atmosferdeki az miktardaki asbest tozu bile çok ciddi hastalıklara neden olabilir. Asbest neden tehlikelidir? Asbest lifleri kristal bir yapıya sahiptir. Mekanik olarak işlendiğinde lifler, geniş bir alana yayılabilecek lifçiklere, uzunlamasına ve inceliği artan şekilde ayrılmaktadır. Kullanım esnasında solunursa, asbest liflerinin vücutta kırılması veya vücuttan atılması zordur. Asbest hangi hastalıklara neden olabilir? Asbest lifleri, akciğer dokularında kaldığı yıllar içerisinde; asbestozis, mezotelyom, bronş kanseri, plevral plaklar ve akciğer kanseri gibi

Çalışma ortamınızın güvenli olup olmadığı hakkında bilgi edinmek için, asbest tespit hizmetinden faydalanmak adına Analitik Çevre asbest yönetimi ekibi ile irtibat kurabilirsiniz. Hangi iş kolunda yer alırsanız alın, işyerlerinizde asbest içerebilecek pek çok malzeme yer alabilmektedir. Daha önceki yıllarda yaygın olarak kullanılan asbestin, yapı malzemeleri ve ekipmanlarının haricinde şimdi de eski sanayi tesislerinin yer aldığı bazı zeminlerde olduğu tespit edilmiştir. Asbest yönetimi ekibimiz çalışma ortamınızı denetleyerek sizlere asbest tespit hizmeti verir. Çalışma ortamınızın yer aldığı

Asbest Söküm Çalışması Uygulama Yöntemi

  • Asbestli alanların belirlenmesi

Asbest bulunma olasılığı olan alanlar Asbest Söküm Uzmanı tarafından belirlenerek numune alımı yapılır, alınan numunelere asbest tür analizi yapılır.

  • Asbestin söküm hazırlığı:

Asbest Söküm Uzmanı tarafından risk analizi hazırlanır. Çalışma yapılacak alana uygun uyarı levhaları ile işaretlenerek yetkili personel dışında alana giriş engellenir.

  • Asbest sökümünün yapılması
  • Atıkların bertaraf edilmesi
  • Ortama yayılan asbestin ölçülmesi ve izlenmesi
  • İş bitiminde yetkilendirilmiş laboratuvar tarafından ortamda asbest

kentsel-donusum Kentsel dönüşüm tüm Türkiye’nin ilgi alanında bir konu.  Zamanında düzensiz ve eski teknolojiyle yapılmış binalardan oluşan mahalleler yıkılacak, kentler yenilenecek ve güvenli bir yaşam için ortam sağlanacak. Ancak kentsel dönüşüm üzerine projeler geliştirilirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Örnek vermek gerekirse; Kentlerde dönüşüme girecek binaların yıkımı esnasında riskler ortaya çıkabilir. Asbestli maddelerden üretilen malzemelerin yanmayan, su geçirmeyen özellikleri nedeniyle genellikle yalıtım gerektiren işlerde kullanılmaktadır. “Söz

Çeşitli kayalarda damarlar halinde bulunan bir grup mineralin adı asbesttir. Bu minerallerin yapısında genellikle kalsiyum ve magnezyum oksit ve demir bulunur. Lifsi yapısı nedeniyle pamuk ipliği gibi eğrilebilir, kumaş biçiminde dokunabilir ya da dövülerek keçe haline getirilebilir. Başka hiçbir mineral bu özellikleri taşımaz. Asbestin sanayide çok aranan bir mineral olmasını sağlayan en önemli özelliği 2.500°C’lik sıcaklığa dayanabilmesi. En çok bulunduğu yer Kanada, SSCB, Çin, İtalya ve Güney Afrika. Türkiye’de de Sivas, Kütahya ve Bursa’dan çıkarılıyor.

asbest-kentsel-donusum-analitik-cevre Katı Numunelerde Asbest Tayini Ülkemizde asbest ile ilgili mevzuat ‘’Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’’ ile belirlenmiştir. Asbest ölçümü; havadaki asbest liflerinin sayımı ve katı numuneler içerisinde asbest tespiti olarak iki farklı kısımdan oluşur.

İki farklı türde ölçümü yapılan “asbest riski nedir?” sorusunun yanıtı:

Asbest oldukça ölümcül ve sinsidir. Doğadan çıkarılması çok kolaydır. Asbest, tüm endüstride kullanılabilen ve endüstriyel açıdan kullanışlı bir maddedir. Asbeste

analitik cevre Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak binalarda asbest, maddesi ölçümleri yapılması gerekiyor. Asbestli binalar yıkılırken önlemler alındığında risk azaltılabilir. Asbest maddesi solunum yoluyla alındığında akciğere zarar verir ve kanser riski oluşturur. Bir dönem ülkemize gelen asbest maddesi birçok binada kullanıldı. Asbest maddesi ısıya soğuğa yalıtkan bir madde ülkemizde geçmiş yıllarda binalarda çok tercih edilmiş binalardaki kumlara katılmış. Kumlara katılma sebebi ise içindeki lift yapısı sebebiyle binayı

Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir mineral olan asbest; halk arasında toprak, gök toprak ve çelpek gibi isimlerle biliniyor. Kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan bu madde, kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemelerinde ve zemin döşemelerinde görülüyor.

Ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veren “asbest nerelerde bulunur?” sorusunun yanıtını aşağıda yer alan görsel üzerinden inceleyebilirsiniz.

asbest

agir-metal Ağır metalden bahsedildiğinde; kurşun, kadmiyum ve civa anlaşılmaktadır. Ancak sağlık bakımından zararlı olup ağır metal olmayan arsenik ile vücut için çok düşük miktarları yeterli olan, fazla alındığı takdirde zehirlenmeye sebebiyet veren demir, çinko, bakır gibi elementlerin de birikmesi bu gruba dahil edilebilmektedir. Modernleşme ile birlikte dünyada ağır metal kirliliği hızla artmakta ve insanlığı tehdit etmektedir.

Vücuttaki “ağır metaller insanlara nasıl zarar verir?” sorusuna yanıt vermek gerekirse;